Kokkilassa on turvallinen, lämmin ja kodinomainen ympäristö

Palvelut

Palvelukoti Kokkilassa on yksilöllistä ja asukasta kunnioittavaa.

  • Kokkilalle on myönnetty ISO 9001:2015 laatusertifikaatti.
  • Työntekijämme ovat työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita.
  • Käytössämme on omahoitajajärjestelmä ja noudatamme kuntoutumista edistävää toimintatapaa.
  • Palvelukodissa käy yksityinen lääkäri kerran kuukaudessa
  • Palveluumme kuuluu myös laboratorionäytteiden otto.
  • Kampaaja ja jalkahoitaja käyvät meillä säännöllisesti.

Viriketoiminta

Yhdessä asukkaiden kanssa tehtävällä viriketoiminnalla haluamme edistää asukkaiden kuntoutumista ja kohentaa heidän elämänlaatuaan. Käytössämme on Sävelsirkku-ääniohjelmisto, mikä mahdollistaa
monipuolisen viriketoiminnan.

Arvomme

Yksilöllisyys ⸰ Omatoimisuus ⸰ Turvallisuus ⸰ Vastuullisuus ⸰ Hoidon jatkuvuus