Tilta Kokin perintö elää ja vaikuttaa Raumalla

Kokkilan historia

Palvelukoti Kokkilan syntyyn on olennaisesti vaikuttanut kätilö
Tilta Kokki, joka piti 10-paikkaista synnytyslaitosta Kulmalankatu 1:ssä.  Lopetettuaan synnytyslaitoksen toiminnan vuonna 1924, hän muutti talon vuokra-asunnoiksi.

Tilta Kokki oli yhteiskunnallisesti valveutunut. Hän toimi mm.
kolmisenkymmentä vuotta Rauman kaupunginvaltuutettuna.
Liityttyään Lotta Svärd -järjestöön sen perustamisvuonna 1918, hän toimi Rauman osaston monivuotisena puheenjohtajana sekä Satakunnan piirihallituksen jäsenenä järjestön lopettamiseen saakka.

Tiltan perintö

Tilta Kokki testamenttasi Kulmalankadun tontin ja sillä olevan kiinteistön Rauman Vanhainkotiyhdistykselle. Testamentin ehtona oli, että tontille perustetaan vanhainkoti, mikä kantaa hänen nimeään. Kokkila aloitti toimintansa heinäkuussa vuonna 1955.