Ympärivuorokautista palveluasumista 56 asukkaalle

Asukkaaksi hakeutuminen

Asukkaaksi hakeudutaan hyvinvointialueen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä Kokkilaan. Kokkila on Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden hyväksymä palveluntuottaja. Hyvinvointialue myöntää asukkaalle palveluasumisen paikan ja sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan hoivapalvelun hyvinvointialueen ennalta määräämään arvoon asti.