Ympärivuorokautista palveluasumista 56 asukkaalle

Asukkaaksi hakeutuminen

Asukkaaksi hakeudutaan oman kunnan kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä Kokkilaan. Kokkila on Rauman, Laitilan ja Pyhärannan vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjä.

Palveluseteli on kunnan asukkaalleen myöntämä sitoumus, jonka mukaan kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan hoivapalvelun kunnan ennalta määräämään arvoon asti.